Resp. 737 – es normal sentir temor al querer dejar a Jesús?